29 juni 2021

‘Je moet goed kijken wat een kind wel en niet kan’


“In een interprofessioneel leerteam ontdek je waar je heel goed in bent en je leert samenwerken op zowel student- als schoolniveau”, zegt Guido Boers, derdejaars student pabo bij Hogeschool Windesheim. Dat hij stageliep in het speciaal onderwijs, bij De Brug in Zwolle, maakte de stage extra uitdagend voor hem: “Ik raad het dan ook iedere student aan!”

Je loopt dit schooljaar stage op twee scholen?

“Ja, het eerste halfjaar bij obs Supernova in de Zwolse wijk Stadshagen. En sinds januari bij sbo De Brug in Zwolle, een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Omdat ik een minor speciaal onderwijs doe, is dit een mooie stage- plek voor mij.”

Hoe ziet je leerteam eruit?

“Dat bestaat uit zes studenten: een van de opleiding Sport & Bewegen, twee van Onderwijsassistent en drie van de pabo. We zijn er tot het eind van het schooljaar.”

Wat hebben jullie als leerteam opgepakt?

“Het organiseren van een Praktijkmiddag voor de midden- en bovenbouw. Door corona werd dat eerst een pilot met groep 5, zo’n dertig kinderen. Via een enquête kwamen we erachter dat ze het liefst activiteiten op het gebied van sport en beeldende vorming wilden doen. Die hebben we toen bedacht. Bij het uitvoeren ervan hielpen wij de kinderen. In de toekomst gaan de leerkrachten dit (ook) doen.

We hebben de leerkrachten steeds meegenomen in het proces en de stappen die we zetten. We overlegden bijvoorbeeld over wat een handig tijdstip is voor activiteiten en of zij ook nog mee wilden doen. De ouders informeerden we via de nieuwsbrief.”

Hoe vonden de kinderen het?

“Ontzettend leuk. Ook omdat ze zelf de activiteit konden kiezen. En ze vinden het leuk dat ze bij Sport ook echt een sport gaan leren. Daar waar het bij de gymles puur om bewegen gaat, leren ze bij Sport meer over techniek. Bij basketbal bijvoorbeeld leren ze hoe ze moeten gooien.”