07 december 2022

‘Met kleine acties willen we de drempel verlagen’


De elf studenten van het leerteam van OBS De Octopus in Zwolle-Zuid hebben sinds dit schooljaar de thema’s van het wijklab ‘Verhalen van Zuid’ – armoede en laaggeletterdheid – geadopteerd. Onderzoeker Merel van Mansom, leerteambegeleider Jolien Boksebeld en studenten Hannah Slijkhuis en Niels Seegers vertellen erover.

Het wijklab is een living lab waarin ‘kansenongelijkheid’ centraal staat en dat verschillende werelden verbindt: onderwijs, opvang, welzijn en wetenschap. 

Lees hier het artikel.