02 maart 2022

Reflectietool interprofessionele samenwerking beschikbaar


Samen met een aantal partners heeft het Innovatiecluster Kind en Educatie een reflectietool ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerking in het domein Kind en Educatie. De reflectietool is breed inzetbaar en kan worden ingezet op uiteenlopende plekken en situaties waar interprofessioneel wordt samengewerkt.

De reflectietool is bijvoorbeeld in te zetten als eenmalig hulpmiddel tijdens een teamevaluatie, als terugkerend reflectiemoment, of als input voor de opstart van een nieuw samenwerkingsverband. De reflectietool is vrij beschikbaar. Bekijk hem hier. 

Waarom deze reflectietool?
In veel kindcentra werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers en andere professionals om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ‘interprofessionele’ samenwerking verloopt niet overal vlekkeloos. Reflectie op het onderliggend proces van interprofessioneel samenwerken draagt bij aan doorontwikkeling.

Vanuit de innovatiewerkplaats van MIK & PIW Groep - in samenwerking met Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen, Open Universiteit en het Innovatiecluster Kind en Educatie - is hiervoor een ondersteunende reflectietool ontwikkeld.

Deze tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Als groepsdynamische onderlegger is gekozen voor het IPG (Integrale Procesbegeleiding van Groepen) model, als ontwikkeld door W. Goossens. Een interprofessionele afstudeergroep van studenten ergotherapie en fysiotherapie heeft het afgelopen half jaar diverse proefimplementaties gedaan. De eerste ervaringen waren positief. Op basis van de verzamelde gebruikerservaringen is de tool verder doorontwikkeld en aangepast.

Meer weten?
Heb je vragen over wat je ermee kunt? Mail dan naar: innovatiecluster@landstede.nl.