3.1 Ik herken en weet wat ik zelf moeilijk vind in het samenwerken en bespreek dat met de professionals waarmee ik samenwerk

Het gaat er hierbij om dat je leert herkennen wat jouw valkuilen zijn in interprofessionele samenwerking. Hier ga je voor jezelf mee aan de slag. Het is belangrijk dat je hier eerlijk over kunt spreken met degenen met wie je samenwerkt.

 • LSD LSD

  • Je oefent met de gesprekstechniek: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD, De Ruiter, 2020). Ga met elkaar in gesprek en gebruik zoveel mogelijk LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen), reflecteer vervolgens op je eigen handelen. Wat ging je gemakkelijk af en waar wil je je meer in ontwikkelen? Je vraagt feedback aan je gesprekpartner over hoe deze het gesprek heeft ervaren.

  Waar te vinden?
   • De Ruiter, J., (2020) LSD-methode: luisteren, samenvatten, doorvragen, Geraadpleegd op: 08-04-2024, van: LSD-methode: luisteren, samenvatten, doorvragen - Sollicitatiedokter.
 • Analyses Analyses

  • Risico's: Je maakt een ‘risico-inventarisatie’ waarbij je deze vraag stelt: Wat kan er allemaal mis kan gaan in hoe ik samenwerk? Je vergelijkt deze ‘risico-inventarisatie’ met enkele teamgenoten en bespreekt de verschillen en overeenkomsten.
  • Mijn Manier: Je beschrijft jouw manier van samenwerken. Je gebruikt hier een methodiek voor. Bijvoorbeeld een persoonlijke SWOT-analyse (Randstad, z.d.) Bruikbare video: Een persoonlijke SWOT-analyse maken doe je zo | Randstad (youtube.com) 

  Waar te vinden?
 • Kernkwadrantenspel Kernkwadrantenspel

  • Je speelt met elkaar het Kernkwadrantenspel en betrek hierbij ook de uitdagingen.  Waar te vinden?
   • Ofman, D., (2019). Het kernkwadrantenspel. Core Quality/ CB. ISBN: 9789077987155.
 • Aandachtspunten Aandachtspunten

  • Aandachtspunten: Je verzamelt aandachtspunten voor een succesvolle samenwerking en reflecteer hierop in je groep. Waar zit de gezamenlijke en waar zit de individuele groei?
  • Analyse: Je zoekt filmpjes van een gesprek of samenwerking van professionals en analyseert deze op gespreksvaardigheden. Bedenk samen of alleen een advies voor deze professionals. Verwerk het advies tot verbetering in een zelfgekozen (creatief) product.

3.2 Ik werk bewust aan het oplossen van wat ik moeilijk vind in het interprofessioneel samenwerken

Het doel is hier dat je, je bewust bent van wat jij specifiek moeilijk vindt tijdens het interprofessioneel samenwerken. Daarnaast ga je proberen om hier woorden aan te geven, zodat je een oplossing kan vinden voor de dingen die jou in de weg staan tijdens het interprofessioneel samenwerken.

 • Rollenspel door AI en Communicatieproblemen Rollenspel door AI en Communicatieproblemen

  • Rollenspel door AI: Je neemt deel aan zelfbedachte rollenspelen met bijv. https://chat.openai.com/auth/login om deze rollenspelen uit te schrijven. Je verwerkt hierin situaties die je lastig vindt. Je reflecteert op ieders rol individueel en in de groep. Wat is jouw leerwinst? Een voorbeeld van een opdracht die je aan een AI zou kunnen geven is: “schrijf een rollenspel waarin een leerkracht, een logopedist, een intern begeleider, een kinderopvang medewerker en een ouder een gesprek voeren over een kind wat problemen heeft met eten en praten”.
  • Communicatieproblemen: Je neemt deel aan een spel met zelfgemaakte kaartjes met daarop communicatieproblemen (bijv. spreekangst, verlegenheid, te snel spreken, andere taal, eigen gelijk etc.). Je kiest kaartjes met onderwerpen die je bij jouzelf herkent en bespreekt hoe anderen jou zouden kunnen ondersteunen om dit te verbeteren.

3.3 Ik herken en weet wat we als interprofessioneel team moeilijk vinden in het samenwerken en bespreek dat met de professionals waarmee ik samenwerk

Het doel is dat de hele groep zich bewust is van de uitdagingen die ontstaan zijn in de groep. Het is nodig dat iedereen hier eerlijk over kan zijn, om hier een helder beeld van de krijgen. Dit vraagt om een veilige sfeer in de groep. Jullie gaan proberen met elkaar woorden te geven aan de dingen die jullie interprofessionele samenwerking in de weg staan.

 • Groeien in IPS Groeien in IPS

  • Je scoort jezelf en je groep op interprofessionele vaardigheden. Bijvoorbeeld met de IPAS (Norris et al., 2015) en/of de Bouwstenen Box. Je gaat vervolgens met elkaar in gesprek over de verschillen en overeenkomsten en maakt afspraken over hoe je hierin zou willen groeien als professional en als groep.

  Waar te vinden?

3.4 Ik werk actief mee aan het oplossen van problemen in de interprofessionele samenwerking

Het is nu duidelijk waar de problemen in de interprofessionele samenwerking in de groep. Jij bent je hier bewust van. Je gaat er actief mee aan de slag om deze problemen op te lossen. Je ‘pakt je rol’ en levert een positieve bijdrage.

 • Acitief Meedoen Acitief Meedoen

  • Meedoen: Je doet mee met samenwerking aan een opdracht of in de praktijk. Je maakt afspraken wie op met welk deel van het samenwerkingsprobleem aan de slag gaat. Je maakt duidelijk welk aandeel jij hierin levert.
  • Gesprekstechnieken: Je zet bewust gesprekstechnieken om de samenwerking te verbeteren. Je reflecteert hierop en geeft en ontvangt feedback. Wat is jouw professionele leerwinst en wat is dat van de groep?
  • Risico-inventarisatie: Je maakt samen met de groep een lijst met dingen die mis kunnen gaan in de samenwerking (risico-inventarisatie). Jullie bespreken naar aanleiding van deze lijst hoe jullie elkaar kunnen aanspreken en ondersteunen in het omgaan met de mogelijke problemen. 
  • Meerdere Perspectieven: Je bespreekt tijdens een bijeenkomst tegen welk probleem je als groep aanloopt in de samenwerking. Je bespreekt dit probleem vanuit verschillende rollen en perspectieven. Na afloop bespreek je met elkaar wat het oplevert in het beter begrijpen van hoe de anders werkt. Begrijp je de context van waaruit iedereen het gesprek voert? Noteer waar jij de volgende keer rekening mee gaat houden in jouw samenwerking.
  • Observatie: Je vraagt een collega die zelf niet in het (leer)team zit een keer te komen kijken bij een bijeenkomst. Deze collega geeft feedback op hoe het team onderling communiceert en waar aandachtspunten liggen waarmee het team aan de slag kan (eventueel aan de hand van een observatielijst).

3.5 Ik ga respectvol en zorgvuldig om met conflicten in de interprofessionele samenwerking

In een gesprek worden gevoeligheden besproken, iedereen mag zonder onderbreking het woord voeren en vooraf worden gespreksregels vastgesteld. In het gesprek zijn alle deelnemers gelijkwaardig aan elkaar en laten elkaar in hun waarde. Hierbij kun je gebruikmaken van middelen/methoden die helpen bij het oplossen van conflicten.

 • Conflicthantering Conflicthantering

  Je kunt gebruikmaken van middelen/methoden om een ontstaan conflict te bespreken en op te lossen. Hier worden een aantal mogelijkheden genoemd:

  • De hoeden van De Bono: waarbij vanuit verschillende denkstijlen naar een complex conflict en de voorgestelde oplossingen wordt gekeken. De betrokkenen belichten verschillende perspectieven en vinden betere oplossingen.

  Waar te vinden?
   • De Bono, E. (2011). Zes denkhoeden. Uitgeverij Business Contact. ISBN: 9789047004097.

  • Inzet Kernkwadrant: waar zit ieders kwaliteit-valkuil-uitdaging en allergie? Wanneer er herhaaldelijk problemen zijn met teamgenoten of bij voortdurend conflict, kan het nuttig zijn om ieders respectievelijke kwaliteiten en valkuilen nader te bekijken. Door voor beide partijen het kernkwadranten-model te gebruiken, kan misschien ontdekt worden wat de bron van irritatie is. Als de valkuil van de een overeenkomt met de allergie van een ander (of diens uitdaging met die van hem/haar), dan is de kans groot dat er problemen ontstaan. Door dit te realiseren en te bespreken, kan wellicht worden gewerkt aan een oplossing. Bruikbare video: Kernkwadrant uitleg en voorbeelden (2021) - YouTube.

  Waar te vinden?
   • Ofman, D. (2001). Core qualities: A gateway to human resources. Schiedam: Scriptum.

  • Moreel beraad. Deze gespreksvorm vind plaats onder begeleiding van een ervaren gespreksleider. Het gaat er hierbij om dat alle ethische kenmerken van de situatie aan het licht komen. 

  Waar te vinden?
   • Broere, M., (z.d.). Moreel Beraad. Nederlands Jeugd Instituut. Geraadpleegd op: 08-04-2024, van: Moreel beraad | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl).

  • Intervisie. Deze gespreksvorm kies je wanneer je van elkaar wilt leren. Het gaat er hierbij om dat je van je collega’s leert wanneer je een situatie uit je praktijk met elkaar bespreekt. 

  Waar te vinden?
   • Broere, M., (z.d.) Intervisie. Geraadpleegd op: 08-04-2024, van: https://www.nji.nl/professionalisering/intervisie .
  • De Incidentmethode; ontwikkeld door B.F. Skinner. Dit is een methode om volgens een stappenplan een gebeurtenis met elkaar te bespreken en er samen van te leren. Bruikbare video: https://www.youtube.com/watch?v=GuJbkH7nGus.

  Waar te vinden?
 • Plan van Aanpak en Reflectie Plan van Aanpak en Reflectie

  • Plan van aanpak: Je maakt met je groepsleden een gezamenlijk plan van aanpak. Het gespreksverslag is de feitelijke weergave en samenvatting. Iedereen geeft feedback op het verslag voordat deze wordt vastgesteld. 
  • Reflectie: Je reflecteert op jouw gedrag en op het gedrag van de ander in de samenwerking en bedenkt hoe jij de ander feedback wil geven volgens de feedback regels. Bespreek je feedback met die ander. 

  Waar te vinden?