4.1 Je reflecteert op je rol en inbreng in het interprofessioneel samenwerken. Je kijkt hier naar jouw rol in interprofessioneel samenwerken en of deze positief is voor jezelf en de ander

 • Terugblikken en Vooruitkijken Terugblikken en Vooruitkijken

  • Deel van de Reflectietool: Gebruik voor jouw persoonlijke reflectie de volgende drie onderdelen uit de Reflectietool en het 4c-Reflectiemodel:
   • Hoe werken we samen?
   • Wat is mijn plek in de samenwerking?
   • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Professionele Identiteit: Je kunt verwoorden hoe jouw professionele identiteit is gevormd en wie je bent als professional in jouw organisatie.
  • Waarderen: Je kent en waardeert de meerwaarde van de rol, verantwoordelijkheden, vakkennis, vaardigheden en talenten van andere professionals. Dit doe je met de kennis die je richting het einde van de samenwerking over ze hebt opgedaan. Je hebt ze tijdens het samenwerken dus meer leren waarderen, dan toen je hen voor de eerste keer ontmoette, daarom is dit anders dan het waarderen waar bij Thema 1 over gesproken werd. 
  • Eindgesprek: In een eindgesprek met je begeleider(s) vertel je, aan de hand van de uitkomsten van het gesprek met de reflectietool,;
   • hoe andere professionals jou hebben geholpen in de samenwerking en
   • hoe anderen hebben bijgedragen aan de uitwerking van de teamopdracht
   • hoe de bijdragen van andere professionals cruciaal en aanvullend is geweest
   • hoe jij in de toekomst andere professionals zou willen benutten.

4.2 Ik reflecteer op hoe we als interprofessioneel team hebben samengewerkt aan de uitkomsten van het vraagstuk

 • Reflectietool Reflectietool

  • Gebruik voor deze reflectie de Reflectietool en het 4c-Reflectiemodel. Kies hiervoor zelf uit de beschikbare onderdelen.

4.3 Ik neem bewust kennis en ervaringen uit het interprofessionele leerteam mee in mijn eigen werk en beroep

 • Meenemen en Zichtbaar Maken Meenemen en Zichtbaar Maken

  • Meenemen: De kennis, ervaring, werkwijzen en eventuele instrumenten neem je mee naar volgende werksituaties. Je zet deze bewust in om in je toekomstige werkomgeving op een (inter)professionele wijze invulling te geven aan de taken. 
  • Zichtbaar Maken: Jouw professionele identiteit (Ruijters, 2019) is zichtbaar in je handelen.

  Waar te vinden?
   • Ruijters, M., Van Luin, G., Wortelboer, F. e.a. (2019). Mijn Binnenste Buiten – Werken aan je professionele identiteit. Boom uitgevers. ISBN13: 9789462762855.
   • Manon Ruijters, Van Luin, G., Van Bethum, N., Bierlaagh, D. e.a. (2023). Stevig (leren) staan- Aan de slag met professionele identiteit in beroep en opleiding. Boom uitgevers. ISBN13: 9789024458417.

4.4 Ik kan de interprofessionele samenwerking in de hele keten (kind, ouders, professionals, omgeving) methodisch evalueren.