Onderzoek en kennisdelen

Het Innovatiecluster Kind en Educatie wil voor de betrokken partners een platform zijn voor onderzoek en kennisdeling op het gebied van interprofessioneel samenwerken. Het doel is om samen te leren over interprofessioneel samenwerken. We verzamelen bestaande kennis en doen nieuwe kennis op door in onze eigen praktijk onderzoek te doen naar interprofessioneel samenwerken.

Onderzoeksgebieden

We doen praktijkgericht onderzoek, waarbij we ons richten op drie onderzoeksgebieden: Leerteams, Bekwaamheid en Kind & Ouder. 

1. Leerteams
Onderzoek in dit gebied geeft inzicht in de wijze waarop een effectief leerteam functioneert, welke factoren belemmerend en bevorderend kunnen werken en welke resultaten de introductie van leerteams opleveren op het niveau van de student, de opleiding en de samenwerking tussen opleidingen onderling en met het werkveld. De uitkomsten zijn te gebruiken voor het verder ontwikkelen en optimaliseren van de werkwijze in de leerteams en opleidingen.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Wat zijn succesfactoren en belemmerende factoren in interprofessionele leerteams?
  • Wat zijn kenmerken van effectieve begeleiding van interprofessionele leerteams?
  • Hoe kunnen leerteams worden ingebed in het curriculum van de verschillende opleidingen?

2. Bekwaamheid
Interprofessioneel samenwerken vereist nieuwe bekwaamheden en andere rollen van professionals in het domein Kind en Educatie. Van opleiders wordt verwacht dat zij studenten voorbereiden op interprofessioneel samenwerken in de praktijk. Hiervoor is inzicht in de complexe beroepstaak essentieel.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Welke competenties worden ingezet om te kunnen samenwerken in een interprofessionele context?
  • Hoe geven professionals inkleuring aan hun handelen op basis van hun professionele identiteit?
  • Hoe ga je om met frictie als gevolg van verschillende beroepsperspectieven?

3. Kind & Ouder
Onderzoek naar interprofessioneel samenwerken richt zich veelal op het perspectief van de professional en minder op het perspectief van de doelgroep (Van Dongen et al., 2017). In dit onderzoeksgebied staat het perspectief van het kind en de ouder centraal. Het doel van interprofessionele samenwerking is immers de zorg rondom het gezin (kind en ouder(s)/verzorger(s)) te optimaliseren.

Mogelijke onderzoeksvragen:

  • Wat merken ouder(s)/verzorger(s) van interprofessioneel samenwerken?
  • Wat merken kinderen van interprofessioneel samenwerken?
  • Wanneer of waardoor wordt een interprofessioneel team van waarde voor kind en ouder(s)/verzorger(s)?


Meer weten?

Inzichten uit het onderzoek delen we onder meer via ons Kennisloket.