Training & intervisie


Training interprofessioneel samenwerken

‘Wie zijn wij samen voor het kind?’ is een training voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie.

De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). De training wordt verzorgd door een van onze geschoolde trainers.

Wat levert het op:
> Je krijgt beter zicht op je eigen professionele identiteit en die van je collega’s.
> Je ervaart de meerwaarde van samenwerken met en ontmoeten van professionals (en hun expertises) rondom het kind en zijn context.
> Je ziet kansen om die meerwaarde op studenten over te brengen en hen daarin op te leiden.

Meer weten?
Het hele team van Kindcentrum Aquamarijn in Zwolle volgde deze training. Ze zijn er tevreden over: “We zien dat de kennis die gedeeld is vanuit Kind en Educatie past bij de ontwikkeling van kindcentra en vooral bij de situatie waarin Aquamarijn nu zit. We willen daarmee verder.” Lees hier hun ervaringen.

Meer info over deze training en ons overige professionaliseringsaanbod: bekijk de flyer.