Training & intervisie


Training interprofessioneel samenwerken

‘Wie zijn wij samen voor het kind?’ is een training voor teams van opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties die zich verder willen professionaliseren in interprofessioneel samenwerken in het domein Kind en Educatie.

De training is vraaggestuurd en op maat (er wordt tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met de eigen context). De training wordt verzorgd door een van onze geschoolde trainers.

Wat levert het op:
> Je krijgt beter zicht op je eigen professionele identiteit en die van je collega’s.
> Je ervaart de meerwaarde van samenwerken met en ontmoeten van professionals (en hun expertises) rondom het kind en zijn context.
> Je ziet kansen om die meerwaarde op studenten over te brengen en hen daarin op te leiden.

Meer weten?
Het hele team van Kindcentrum Aquamarijn in Zwolle volgde deze training. Ze zijn er tevreden over: “We zien dat de kennis die gedeeld is vanuit Kind en Educatie past bij de ontwikkeling van kindcentra en vooral bij de situatie waarin Aquamarijn nu zit. We willen daarmee verder.” Lees hier hun ervaringen.

Meer info over deze training en ons overige professionaliseringsaanbod: bekijk de flyer.


TopClass: zelfsturende intervisiegroep

Vergroot je (inter)professionele identiteit door deelname aan een TopClass: een zelfsturende, professionele intervisiegroep met verschillende achtergronden, verschillende leervragen die samen optrekken en verdieping zoeken. Dat kan gaan over het ontwikkelen van tools, maar ook over de implementatie van de veranderende wereld in je leerteam.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn: Is het vraagstuk interprofessioneel? Begeleid jij interprofessioneel? Opereert het leerteam interprofessioneel binnen het team? Maar ook: hoe kunnen we het interprofessionele handelen in de organisatie blijvend inbedden?

Tot nu toe is TopClass een groot succes! We hebben gemerkt dat er grote behoefte is aan verbinding, diepgang en samen leren om echt interprofessioneel het leerteam te begeleiden. Het concept om met je eigen leervraag bezig te zijn willen we voor iedere leerteambegeleider mogelijk maken. 

Een voorbeeld van een opbrengst van TopClass: